Методична робота

Головне завдання сучасної профтехосвіти — формувати різнобічно розвинену особистість, яка здатна адаптуватися в умовах постійних змін на ринку праці, має не лише знання, а й певні компетенції, що дозволять знайти рішення в будь-яких професійних ситуаціях.
Зрозуміло, що будь-яка ідея так і залишиться лише ідеєю, якщо не буде підготовлений до її впровадження майстер виробничого навчання, викладач і, найголовніше, — методист ЗП(ПТ)О. Тому основним завданням у роботі методиста є підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Науково-методична робота – один із важелів управління навчально-виховним процесом, який має бути спрямованим на розвиток у викладачів вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи. Цілеспрямовано здійснювана методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, майстра виробничого навчання та вихователя, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Положення про методичну роботу в ЗП(ПТ)О.
2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 р. № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти»

Педагогічний колектив працює над
ЄДИНОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ:

«Розвиток життєвих компетентностей учнів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як запорука підготовки висококваліфікованих робітників в умовах сучасного ринку праці».

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 – підвищення педагогічної, професійної майстерності та методичного рівня педагогічних працівників;
– удосконалення форм і методів навчання і виховання учнів;
– забезпечення професійної, навчальної та інформаційної мобільності викладачів і майстрів в/н;
– впровадження в практику роботи науково-педагогічних досягнень, методичних рекомендацій, передового педагогічного і виробничого досвіду;
– комп’ютеризація управлінської діяльності та навчально-виробничого процесу;
– сучасні технології теоретичного та виробничого навчання;
– особистісно орієнтований підхід до формування пізнавальної діяльності учнів;
– інтеграція змісту загальноосвітньої і професійної підготовки;
– розробка професійно-спрямованого дидактичного матеріалу;
– напрацювання комплексного методичного забезпечення предметів і професій;
– оволодіння інноваційними педагогічними та інформаційними технологіями.

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2014-2015 н.р.
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2015-2016 н.р.
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2016-2017 н.р.
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2017-2018 н.р.
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2018-2019 н.р.
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2019-2020 н.р.
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2020-2021 н.р.
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2021-2022 н.р.

В ДЦПТОТС постійно працює 7 методичних комісій:
1. МК викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін
2. МК викладачів природничо-математичних дисциплін
3. МК профпідготовки з професій напрямку побутового обслуговування
4. МК профпідготовки з професій харчового і ресторанного напрямків
5. МК профпідготовки з професій екологічного напрямку
6. МК профпідготовки з професій туристичного напрямку
7. МК з проблем виховання

ОСНОВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: 
Методична робота

Методична робота
Методична робота
Методична робота

ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС “ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА”