Методична робота

Головне завдання сучасної профтехосвіти — формувати різнобічно розвинену особистість, яка здатна адаптуватися в умовах постійних змін на ринку праці, має не лише знання, а й певні компетенції, що дозволять знайти рішення в будь-яких професійних ситуаціях.
Зрозуміло, що будь-яка ідея так і залишиться лише ідеєю, якщо не буде підготовлений до її впровадження майстер виробничого навчання, викладач і, найголовніше, — методист ЗП(ПТ)О. Тому основним завданням у роботі методиста є підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Науково-методична робота – один із важелів управління навчально-виховним процесом, який має бути спрямованим на розвиток у викладачів вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи. Цілеспрямовано здійснювана методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, майстра виробничого навчання та вихователя, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Положення про методичну роботу в ЗП(ПТ)О.
2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 р. № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти»

Педагогічний колектив працює над
ЄДИНОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ:

«Розвиток життєвих компетентностей учнів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як запорука підготовки висококваліфікованих робітників в умовах сучасного ринку праці».

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 – підвищення педагогічної, професійної майстерності та методичного рівня педагогічних працівників;
– удосконалення форм і методів навчання і виховання учнів;
– забезпечення професійної, навчальної та інформаційної мобільності викладачів і майстрів в/н;
– впровадження в практику роботи науково-педагогічних досягнень, методичних рекомендацій, передового педагогічного і виробничого досвіду;
– комп’ютеризація управлінської діяльності та навчально-виробничого процесу;
– сучасні технології теоретичного та виробничого навчання;
– особистісно орієнтований підхід до формування пізнавальної діяльності учнів;
– інтеграція змісту загальноосвітньої і професійної підготовки;
– розробка професійно-спрямованого дидактичного матеріалу;
– напрацювання комплексного методичного забезпечення предметів і професій;
– оволодіння інноваційними педагогічними та інформаційними технологіями.

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2014-2015 н.р.
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2015-2016 н.р.
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2016-2017 н.р.
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2017-2018 н.р.
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2018-2019 н.р.
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2019-2020 н.р.
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2020-2021 н.р.
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2021-2022 н.р.

В ДЦПТОТС постійно працює 7 методичних комісій:
1. МК викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін
2. МК викладачів природничо-математичних дисциплін
3. МК профпідготовки з професій напрямку побутового обслуговування
4. МК профпідготовки з професій харчового і ресторанного напрямків
5. МК профпідготовки з професій екологічного напрямку
6. МК профпідготовки з професій туристичного напрямку
7. МК з проблем виховання

ОСНОВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: 
Методична робота

Методична робота
Методична робота
Методична робота

ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС “ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА”

Тренінг “Сучасні методики опитування учнів”

12 грудня 2012 року в рамках роботи Школи молодого педагога в Центрі пройшло організоване методистами закладу практичне заняття “Сучасні методики опитування учнів”, на якому досвідчені педагоги ділилися власним досвідом проведення опитувань учнів на уроках.

Продовжити читання “Тренінг “Сучасні методики опитування учнів””

Семінар-тренінг “Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках”

16 травня 2018 року в Центрі відбувся семінар-тренінг для педагогів закладу “Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках”

Продовжити читання “Семінар-тренінг “Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках””

Звіт про методичну роботу за рік

ЗВІТ про підсумки методичної роботи 2013-2014

ЗВІТ про підсумки методичної роботи 2014-2015

ЗВІТ про підсумки методичної роботи 2015-2016

ЗВІТ про підсумки методичної роботи 2016-2017

ЗВІТ про підсумки методичної роботи 2017-2018

ЗВІТ про підсумки методичної роботи 2018-2019