НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА для ПТНЗ

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ:
1. Конституція України від 28.06.96 №254/96-ВР

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:
1. Кодекс Законів України “Про працю” від 10.12.71 № 322-VІІІ
2. Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 р № 2145-VIII
3. Закон України “Про професійно-технічну освіту” від 10.02.1998р. № 103/98-ВР
4. Закон України „Про загальну середню освіту” від 13.05.99 №651-ХIV
5. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.92№2694-ХІІ
6. Закон України “Про дорожній рух” від 30.06.93 №3353-ХІІ
7. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.93№3356-ХІІ
8. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.94 №4004-ХІІ
9. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р № 393/96-ВР
10. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 16.12.97 №723/97-ВР
11. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998р N 137/98-ВР
12. Земельний кодекс України від 25.10.01№2768-ІІІ
13. Господарський кодекс України від 16.01.03№436-ІV
14. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та та громадських формувань” від 15.05.03 №755- IV
15. Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.03 №1160-ІV)
16. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
17. Податковий кодекс України від 02.122.010 №2755-VI
18. Закон України « Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 р № 4312-17
19. Закон України «Про охоронну діяльність» від 22 березня 2012 року № 4616-17
20. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI
21. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою» від 20 листопада 2012 р. № 5498-VI
22. Закон України „Про вищу освіту” від 01.07.2014 №1556-VII
23. Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 р. № 222-VIII
24. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних” від 09.04.2015 № 319-VIII
25. Закон України “Про внесення зміни до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників” від 01.07.2015 р. № 570-VIII
26. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” від 14.05.2015 р. № 425- VIII
27. Закон України “Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень” від 16.03.2016 р. №1026-VIII
28. Закон України “Про внесення змін до статті 7 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” щодо забезпечення права на здобуття освіти” від 17.03.2016 №1038-VIII

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ:
1. Указ Президента України “Про Національну доктрину розвитку освіти” від 17.04.2002р № 347/2002
2. Указ Президента України “Про Положення про гранти Президента України для випускників професійно-технічних навчальних закладів” від 28.12.2004р № 1562/2004
3. Указ Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” від 07.02.2008р № 109/2008
4. Указ Президента України “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні” від 16.12.2011р- № 1163/2011
5. Указ Президента України “Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей” від 1.06.2013 р. № 312/2013
6. Указ Президента України “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року” від 2506.2013 р. № 344/2013
7. Указ Президента України “Про відзначення 26-ї річниці незалежності України” від 15.05.2017 року №132/2017

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:
1. Постанова КМУ “Про затвердження закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років” від 04.11.1993р № 909
2. Постанова КМУ “Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів” від 12.02.1996р № 200
3. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів” від 14.04.1997р № 346
4. Постанова КМУ “Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад” від 5 серпня 1998р № 1240
5. Постанова КМУ “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях ромадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” від 14.04.1997р № 348
6. Постанова КМУ “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” від 14.06.2000р № 963
7. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування” від 04.08.2000 № 1222
8. Постанова КМУ “Про визначення розміру щорічних стипендій та грантів Президента України призерам і учасникам всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ та їх випускникам” від 08.06.2005р №436
9. Розпорядження КМУ “Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН” від 29.01.2009р № 42-р
http://zakonradagovua/cgi-bin/laws/maincgi?nreg=42-2009-%D1%80
10. Постанова КМУ “Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек” від 30.09.2009 № 1073
11. Постанова КМУ “Про внесення змін до порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики” від 27.08.2010 р № 770
12. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням” від 27.08.2010р № 784
13. Постанова КМУ “Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів” від 27.08.2010р № 781
14. Постанова КМУ “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування” від 23.03.2011р № 373
15. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах” від 15.08.2011 р. № 872
16. Постанова КМУ “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” від 26.11.2011р № 1341
17. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів” від 03.05.2012р № 353
18. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів” від 03.05.2012р № 353
19. Постанова КМУ “Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності” від 26 грудня 2012 р № 1199
20. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях» від 16.01.2013 р. № 20
21. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку видання ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці” від 20.03.2013р № 207
22. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку формування державного замовлення на перепідготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищенню кваліфікації та перепідготовку кадрів” від 15.04.2013 р. № 306
23. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення молоді першим робочим місцем” від 15.04.2013 р. № 269
24. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку підтвердження неформального професійного навчання осіб за робітничимипрофесіями” від 15.05.13р № 340
25. Постанова КМУ “Про затвердження Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта” від 20.05.2013 р. № 346
26. Розпорядження КМУ “Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року” від 27.05.2013 р. № 419-р
27. Розпорядження КМУ “Про затвердження переліку державних соціальних стандартів у сфері освіти” від 12.06.2013 р. № 499-р
28. Постанова КМУ “Деякі питання надання освітніх субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам” від 14.01.2015р № 6
29. Постанова КМУ “Деякі питання надання субвенцій на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам” від 14.01.2015р № 7
30. Постанова КМУ “Про внесення змін до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти” від 15.04.2015 № 229
31. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетнихкоштів, отриманих за надання платних послуг” від 26.08.2015 р. № 657
32. Постанова КМУ “Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 16.09.2015 р № 731
33. Постанова КМУ “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння” від 23.12.2015 р. № 1109
34. Постанова КМУ “Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» від 18.01.2016 № 16
35. Розпорядження КМУ “Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій” від 14.12.2016 р. № 1077-р
36. Постанова КМУ “Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах” від 09.08.2017 № 588

ДОКУМЕНТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ:
1. Наказ МОНУ “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами та доповненнями” від 15.04.1993 р. № 102
2. Наказ МОНУ “Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах” від 02.12.2004 р. № 903
3. Наказ МОНУ “Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам” від 04.07.2005 р. № 396
4. Наказ МОНУ “Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних,загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України” від 02.08.2005 р. № 458
5. Наказ МОНУ “Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічнихнавчальних закладах” від 30.05.2006 р. № 419
6. Наказ МОНУ “Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України” від 06.06.2006 р. № 441
7. Наказ МОНУ “Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ” від 13.10.2010 р. № 947
8. Наказ МОНУ “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників” від 06.10.2010 р. № 930
9. Наказ “Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ” від 13.10.2010 р. № 947
10. Наказ МОНУ “Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів” від 06.12.2010 р. № 1204
11. Наказ МОНУ “Про затвердження Концепції літературної освіти” від 26.01.2011 р. № 58
12. Наказ “Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для здійснення професійно- технічного навчання, перенавчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації за робітничими професіями” від 22.07.2011 р. №862
13. Наказ “Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності” від 22.09.2011 р. № 1099
14. Наказ “Про затвердження критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів” від 22.11.2011 р. № 1336
15. Наказ “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів” від 22.03.2012 р. № 331
16. Наказ “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу” від 26.04.2012 р. № 522
17. Лист “Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах” від 18.05.2012 р. № 1/9-384
18. Наказ “Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу” від 14.06.2012 р. № 694
19. Наказ “Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах” від 02.08.2012 р. № 882
20. Лист “Щодо змін у сфері ліцензування та акредитації” від 23.10.2012 р. №1/9-774
21. Лист “Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді” від 11.02.2013 р. № 1/9-96
22. Наказ “Деякі питання дотримання вимог законодавства під час здійснення перевірок” від 26.02.2013 р. № 206
23. Наказ МОНУ “Про затвердження Положення про дистанційне навчання” від 25.04.2013 р. № 466
24. Наказ МОНУ “Про затвердження Положення Про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти” від 26.04.2013 р. № 471
25. Наказ МОНУ “Про затвердження Порядку виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно- технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства,яким надано тимчасовий захист в Україні” від 07.05.2013 № 488
26. Наказ МОНУ “Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України” від 14.05.2013 р. № 499
27. Наказ МОНУ “Про затвердження Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій” від 15.05.2013 № 511
28. Наказ МОНУ “Деякі питання реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р № 363 «Прозатвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації й перепідготовку кадрів” від 30.05.2013 р. № 647
29. Наказ МОНУ “Щодо затвердження складу конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” від 30.05.2013 р. № 648
30. Наказ МОНУ “Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічнихпрацівників навчальних закладів” від 01.06.13 року № 665
31. Наказ МОНУ “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти” від 03.06.2013 р. № 669
32. Наказ МОНУ “Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів” від 14.06. 2013 р. № 768
33. Наказ МОНУ “Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальношкільних, професійно-технічних навчальних закладів” від 17.06.13р № 772
34. Лист МОНУ “Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів” від 17.07.2013 № 1/9-497
35. Лист МОНУ “Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму” від 17.07.2013 № 1/9-498
36. Наказ МОНУ “Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України” від 30.07.2013 № 1047
37. Наказ МОНУ “Про забезпечення своєчасного інформування Міністерства про надзвичайні події в установах та закладах освіти і науки” від 02.08.2013 № 1063
38. Лист МОНУ “Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів” від 07.08.13 № 1/9-533
39. Наказ МОНУ “Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників” від 08.08.2013 № 1135
40. Наказ МОНУ “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти” від 21.08.2013 №1222
41. Лист МОНУ “Щодо благодійних внесків” від 05.09.2013 р №1/9-608
42. Лист МОНУ “Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників” від 10.09.2013 р. № 1/9-617 
43.  Лист МОНУ “Про преміювання, встановлення надбавок і доплат до посадових окладів та надання матеріальної допомоги керівникам та їх заступникам” від 25.09.2013 № 1/9-667 
44. Наказ МОНУ “Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах” від 07.10.2013 № 1365
45. Наказ МОНУ “Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка” від 25.10.2013 № 1474
46. Наказ МОНУ “Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації” від 02.12.2013 № 1686
47. Наказ МОНУ “Про затвердження нормативно-правових актів щодо підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями” від 16.12.2013 № 875/1776
48. Наказ МОНУ “Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України” від 24.03.2014 № 259
49. Наказ МОНУ “Про внесення зміни до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України” від 09.04.2014 № 344
50. Наказ МОНУ “Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів” від 30.04.2014 № 535