Практикум «Особливості розробки дистанційних курсів у Системі дистанційного навчання Інституту ПТО НАПН України»

7 грудня 2017 року на базі Центру відбувся практикум «Особливості розробки дистанційних курсів у Системі дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України» у рамках експерименту всеукраїнського рівня «Підготовка кваліфікованих робітників з професій «Квітникар», «Декоратор вітрин», «Флорист» з використанням технології дистанційного навчання».

7 грудня 2017 року на базі нашого закладу відбувся практикум «Особливості розробки дистанційних курсів у Системі дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України» у рамках експерименту всеукраїнського рівня «Підготовка кваліфікованих робітників з професій «Квітникар», «Декоратор вітрин», «Флорист» з використанням технології дистанційного навчання». Організаторами практикуму виступили: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області та ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу».

Робота педагогічних працівників ДЦПТОТС на даному практикумі була спрямована на практичне опанування технологією проектування та створення дистанційних курсів для професійної освіти у середовищі LMS Moodle. Завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук О.В. Базелюк ознайомив учасників із особливостями дистанційного освітнього процесу та специфікою його практичної реалізації у Системі дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Науковий співробітник лабораторії Л.М. Майборода надала практичні поради щодо підготовки навчального контенту для подальшого використання при створенні дистанційних курсів. Вся робота проходила безпосередньо у Системі дистанційного навчання ІПТО НАПН України – e-learning.org.ua.

Педагоги ДЦПТОТС у ході практикуму отримали відповіді на ряд запитань щодо особливостей функціонування Системи дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, а також побачили, як відбувається налаштування різних програмних модулів LMS Moodle, зокрема, яким чином відбувається оцінювання діяльності учнів.

Результатом проведеного практикуму стали створені та налаштовані працівниками ДЦПТОТС оболонки дистанційних курсів для подальшого їх наповнення:
– «Спеціальна технологія» (викладач С.Ю. Слоквенко), що передбачає використання та досягнення рівня знань, вмінь та навичок відповідно вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії «Флорист»;
– «Квітникарство» (викладач І.Ю. Іванченко та майстер в/н Коваленко Л.М.), спрямований на ознайомлення учнів із будовою, різноманітністю декоративних рослин, їх виробничою класифікацією, процесами і особливостями вирощування і догляду;
– «Технологія декоративно-оформлювальних робіт» (викладач Т.В. Мерзленко), мета якого полягає в набутті учнями з професії “Декоратор вітрин” досвіду оформлювальних робіт, у тому числі вміння використовувати різноманітні техніки та прийоми професійної діяльності у сфері декору.
Наприкінці практикуму відбулося засідання творчої групи (Базелюк О.В., Майборода Л.А, Гурська О.В., Слоквенко С.Ю., Найдьонова А.В., Іванченко І.Ю. та ін.) для обговорення проміжних результатів експерименту всеукраїнського рівня; особливостей організації роботи у Системі дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; методики формування електронного навчального контенту дистанційного курсу; результатів проходження педагогами ДЦПТОТС дистанційних курсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; організаційних аспектів подальшої роботи тощо. Зустріч відбувалася у дружній та невимушеній атмосфері.

Piccy.info - Free Image Hosting
Piccy.info - Free Image Hosting

#ivetua #elearning #професійнаосвіта #дистанційненавчання #експериментвсеукраїнськогорівня
Джерело