Нормативно-правове забезпечення профорієнтаційної роботи в Центрі

Нормативно-правове забезпечення:
1. Закон України «Про освіту»
2. Закон України «Про професійно-технічну освіту»
3. Указ Президента України «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки»
4. Указ Президента України “Про Національну доктрину розвитку освіти”
5. Постанова Кабінету міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 842 «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення»
6. Наказ Міністерства освіти України “Про затвердження Положення «Про психологічну службу системи освіти України»
7. Наказ Міністерства освіти України “Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається