Стоп Булінг!

Верховною Радою України прийнято Закон України від 18 грудня 2018 року № 2657-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Законодавчим актом передбачено внесення змін до Закону України «Про освіту», зокрема, введено визначення терміну, визначено механізми протидії цьому явищу, права та обов’язки учасників освітнього процесу стосовно протидії та запобігання булінгу (цькуванню).

  • Нормативно-правова база щодо булінгу:

1. Конвенція ООН “Про права дитини”
2. Закон України “Про протидію торгівлі людьми”
3. Закон України “Про охорону дитинства”
4. Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”
5. Закон України “Про освіту” (ст. 53)
6. Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року.
7. Державна соціальна програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року”
8. Рекомендації Ради Європи щодо захисту прав дитини в цифровому середовищі.
9. Наказ МОНУ “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення,  реагування на випадки домашнього насильства і взаємодію з іншими організаціями і службами”
10. Лист МОНУ “Про проведення інформаційної кампанії щодо протидії торгівлі людьми”
11. Лист МОНУ “Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року № 2229”
12. Лист МОНУ “Щодо освітньої діяльності з протидії торгівлі людьми в закладах освіти”
13. Національна «гаряча лінія» із запобігання торгівлі людьми, захисту прав дітей.
14. Методичні рекомендації МОНУ “Запобігання та протидія насильству”
15. Методичні рекомендації МОНУ “Безпека дітей в Інтернеті”
16. Комплект освітніх програм “Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації”
17. Програма виховної роботи “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція”
18. Навчальний посібник “Навчіть дитину захищатися”
19. Навчально-методичний посібник “Створення служб порозуміння для впровадження медіації за принципом “рівний-рівному” та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти”
20. Навчально-методичний посібник “Соціально-педагогічні умови протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей”
21. Навчально-методичний посібник “Запобігання торгівлі людьми в системі професійно-технічної освіти”
22. Методичний посібник “Формування навичок безпечної поведінки дітей” ч.І
23. Методичний посібник “Формування навичок безпечної поведінки дітей” ч.ІІ
24. Методичний посібник “Кодекс безпечного освітнього середовища”
25. Методичний посібник для виховної роботи “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” 11 клас
26. Методичні рекомендації “Упровадження програми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» в ПТНЗ”
27. Методичні рекомендації “Небезпечні квести для дітей профілактика та залучення”

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки насильства, булінгу (цькування) в ДПТНЗ “Дніпровський центр ПТОТС”

 1. Учасники освітнього процесу у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною/працівником закладу освіти або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини/працівника закладу освіти, можуть подати письмову заяву уповноваженій особі закладу освіти (Таран В.В. – заступник директора з виховної роботи). Заява подається у письмовому вигляді на ім’я керівника освітнього закладу відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Право подати заяву мають здобувачі освіти, їх батьки, педагоги, інші учасники освітнього процесу.Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не допускаються. У заяві необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання, контактний телефон; статус (постраждалий чи свідок булінгу);навести розгорнутий виклад фактів; інформацію  щодо джерела отримання інформації; тривалість; дата подання заяви та особистий підпис.
 2. Наказом по закладу освіти створюється Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі педагогічних працівників, практичного психолога Центру, батьків потерпілого та булера, директора Центру, інших зацікавлених осіб.
 3. Уповноважена особа закладу освіти у 3-денний період з моменту отримання заяви скликає засідання Комісії з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування).
 4. Уповноважена особа у разі виникнення підозри, або отримання заяви щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з дитиною/працівником закладу освіти або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) проводить зустріч із особою, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження, намагається розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки та надати емоційну підтримку; проявити інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і симпатію, постраждала особа має відчути, що її дійсно чують і розуміють. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.
 5. Комісія з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) у 7-денний період з моменту отримання заяви проводить розслідування, з’ясовує всі обставини та за результатами розслідування приймає відповідне рішення та рекомендації. За підсумками роботи комісії складається протокол.
 6. Для прийняття рішення та вжиття відповідних заходів реагування результати проведеного розслідування узагальнюються наказом по закладі освіти.
 7. Якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження мікроклімату в учнівському середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу. Результат  розслідування та рішення комісії доводиться керівником закладу до відома постраждалого. У випадку, якщо постраждалий не згодний з рішенням комісії, керівник закладу повідомляє про право звернутися із заявою до органів Національної поліції  України.
 8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 9.  Уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до наказу про склад комісії, згідно з протоколом засідання комісії відповідає за виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації психологічного клімату в закладі освіти та визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування).
 10. Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.
 11. Не залежно від рішення комісії, керівник закладу забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від нього.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ДЦПТОТС на 2020-2021 н.р.