130 річниці від дня народження Миколи Хвильового

З нагоди 130 річниці від дня народження Миколи Хвильового – українського прозаїка, поета, публіциста, політичного діяча, одного з основоположників пореволюційної української прози з 13.12.2023 по 16.12.2023 року у Центрі проводиться  «День письменника».

З метою пошуку та виявлення молодих творчих талантів, допомоги у розвитку поетичного мислення, формування сфери інтересів та уподобань обдарованої молоді, підтримки їх реалізації, формування умінь і навичок літературної та дослідницької діяльності здобувачів освіти, підтримки талановитої молоді та творчої праці педагогів у ДПТНЗ «Дніпровський центр ПТОТС» організовано та проведено тематичні бесіди зі здобувачами освіти, виставки, онлайн-конференції, презентації, огляди інтернет-ресурсів, відвідування бібліотеки.

Оголошення про конкурс

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщенняпосади керівника Державного професійно-технічного навчального закладу«Дніпровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу»

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради оголошує конкурс на заміщення посади керівника Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу»

Найменування і місцезнаходження закладуДержавний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу»,49000, м. Дніпро, вул. Старочумацька, 7
Найменування посади Директор закладу професійної (професійно-технічної) освіти 
Посадові обов’язки – Організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;- діє від імені закладу освіти;- у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності закладу освіти;- приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу освіти, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;- створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;- видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти та застосовує передбачені законодавством стягнення;- затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників закладу освіти;- встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників закладу освіти за конкретні результати праці;- забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;- разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти під час виробничого навчання, виробничої практики та інших видів практичного навчання спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;- на підставі письмового звернення особи з особливими освітніми потребами, її батьків або законних представників в обов’язковому порядку утворює інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Умови оплати праціПосадовий оклад, інші виплати, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладуГромадянство України;вільне володіння державною мовою;вища освіта, другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста);моральні якості та фізичний стан дають змогу виконувати обов’язки керівника закладу освіти; стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у закладі освіти, не менше трьох років.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсіОсоба, яка претендує на зайняття вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, особисто подає такі документи:– письмову заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;– автобіографію;– копію паспорта громадянина України або ID-картки;– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);– копію трудової книжки;– довідку про відсутність судимості.Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.Інформацію про особисту адресу електронної пошти та номер контактного телефону для зворотного зв’язку.Особа надає до конкурсної комісії особисто оригінали та завірені належним чином копії документів для участі у конкурсі.Прийом документів здійснюється з18.10.2023 – по  06.11.2023 до 18.00, за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, 75, 5-й поверх, каб. 58
Дата та місце проведення конкурсного відборуПерше засідання конкурсної комісії відбудеться о 11:00 09.11.2023 у приміщенні Центральної міської бібліотеки (вул. Воскресенська, 23,             м. Дніпро, 49000).Дату наступного засідання визначає конкурсна комісія.Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.Конкурс складається з таких етапів:прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам та допущення кандидатів до участі у конкурсі;проведення загальних зборів трудового колективу Закладу;співбесіда з кандидатами на посаду керівника та визначення переможця конкурсу на засіданні конкурсної комісії;  – оприлюднення результатів конкурсу.
Прізвище, ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсіГатило Оксана Леонідівна067-297-96-77gatylo@dhp.dniprorada.gov.ua

День Української Державності

Нове державне свято, яке ми святкуємо з 2022 року. Датою для святкування обрали 28 липня – День Хрещення Київської Русі-України. Оскільки, за словами глави держави, саме відтоді почався розквіт української державності. Зі святом! #деньукраїнськоїдержавності #ДЦПТОТС

 

ДПТНЗ “ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТУРИСТИЧНОГО СЕРВІСУ”

 

Забезпечуємо професійну підготовку в сфері побутового обслуговування населення. Формуємо в учнів вміння та навички, які в майбутньому дозволять їм зайняти активну життєву позицію, робимо акцент на потенціал учня як новатора, розвиваємо в нього здібності адаптації до запитів і вимог ринку в якості ініціативного творчого фахівця. Для забезпечення високої якості освіти наш педагогічний колектив активно бере участь в різноманітних інноваційних, міжнародних проектах, підвищуючи свій професійний рівень. Наші випускники забезпечуються робочими місцями завдяки тісній співпраці з роботодавцями.

 

 

Шукайте нас у соцмережах:

 

 

 

facebook.com/dcptots

 

twitter.com/dcptots

 

instagram.com/dcptots

 

 

ru.pinterest.com/dcptots

Наш офіційний відео-канал:

 

 

 

Офіційний відео-канал ДЦПТОТС