ЗНО-2021

Електронні ресурси з БІОЛОГІЇ:

https://prometheus.org.ua/zno/

https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/988-7-resursiv-dlya-pidgotovki-do-zno-z-biologiji.html

https://besmart.study/

https://course.besmart.study/course/zno_navchalno-metodichnij_onlajn-kompleks_z_biologii_dlya_uchniv_osnovnoi_ta_starshoi_shkoli-31/

https://course.besmart.study/course/probne_zno_z_biologii-2640/

https://ilearn.org.ua/

Електронні ресурси з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ:

https://alenamishchuk.wixsite.com/-portfolio/blank – сайт викладача, сторінка ЗНО, на якій зібрані всі необхідні матеріали

Електронні ресурси з МАТЕМАТИКИ:

https://prometheus.org.ua/zno/

https://ilearn.org.ua/

https://ilearn.org.ua/#courses

https://course.besmart.study/course/matematika_podgotovka_k_zno-2323/

https://osvitanova.com.ua/posts/2918-hotuiemos-do-zno-2020-samostiino-12-onlain-resursiv