Звіт директора за 2019-2020 н.р.

23 червня 2020 року директор навчального закладу Войтович Н.В. звітувала перед членами колективу про роботу Центру у 2019-2020 навчальному році…

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ДПТНЗ «Дніпровський центр ПТОТС»

за 2019-2020 н.р.

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТИНГЕНТ

1.1. Загальна кількість  учнів станом на 22.06.2019 ___340___ учнів.
1.2. Виконання регіонального замовлення за професіями (к-ть учнів): 81,5%

Назва професії Обсяг набору
у 2019 р.
1 Кухар. Кондитер 34
2 Майстер ресторанного обслуговування 47
3 Квітникар. Декоратор вітрин 23
4 Адміністратор. Агент з організації туризму 22
5 Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Педикюрник 35
6 Флорист 15
  ВСЬОГО 176

1.3. Обсяги підготовки слухачів за угодами з центрами зайнятості, громадянами, підприємствами, (к-ть осіб):

Назва професії Обсяг набору у 2019 р.
1 Перукар (перукар-модельєр) 15
  ВСЬОГО 15

1.4. Склад контингенту за соціальним станом:

Категорії учнів 2019-2020 н.р.
Сиріт та позбавлених батьківського піклування: 25
– з опікою 8
– без опіки 17
Особи з обмеженими можливостями 11
Чорнобильці 0
Діти загиблих шахтарів 0
Діти загиблих військовослужбовців 0
Учні з малозабезпечених сімей 1
Напівсироти 20
Учні з сімей загиблих під час участі в АТО 0
Учні, що мають статус переселенця 4
Учні, що мають статус біженця 0
Учні з девіантною поведінкою 0

2. РІВЕНЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА ПРОФЕСІЄЮ ВИПУСКНИКІВ
2.1. Загальні показники працевлаштування за професією у 2019 році.

Piccy.info - Free Image Hosting
3. ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ ТА ПРОЄКТИ

3.1. Проєкт «Комфорт»

Мета та завдання: створити більш комфортні умови для навчання й перебування учнів у Центрі.

Зміст: оновлення стін, підлог в навчальних кабінетах та навчально-виробничих майстернях, заміна навчальних меблів та виробничого обладнання.

Термін реалізації: 2018-2021рр.

Відповідальні особи:завідуючі навчальними кабінетами та майстернями, головний бухгалтер

Керівник проекту: завідуюча господарством.

Зроблено: відремонтована підлога, пофарбовані східні марші, придбані пароконвектомат (79499 грн.) та овочерізка (17700 грн.).

3.2. Проєкт «Вікно»

Мета та завдання: впровадити енергозберігаючі  технології за рахунок зменшення витрат теплової енергії.

Зміст: заміна старих дерев’яних віконних рам на сучасні металопластикові склопакети в навчальному корпусі та гуртожитку.  

Термін реалізації: 2020-2021 рр.

Відповідальні особи: завідуючі навчальними кабінетами та майстернями, головний бухгалтер

Керівник проекту: завідуюча господарством.

Виконано: гардеробна, хол, ресепшен гуртожитку, бібліотека, 3 поверх, кухні в гуртожитку, кухня  їдальня, каб. 203, 205, 208.

3.3. Проєкт «Сучасний комп’ютерний центр»

Мета та завдання: збільшити кількість комп’ютерної та множувальної техніки для подальшої комп’ютеризації навчально-виробничого процесу в закладі.

Зміст: продовження модернізації робочих місць в комп’ютерному класі, придбання комп’ютерів/ноутбуків в навчальні кабінети та майстерні: 

Термін реалізації: 2018-2021 рр.

Відповідальні особи: викладач інформатики, інженер-програміст, завідуючі кабінетами і майстернями.

Керівник проекту: завідуюча господарством.

Виконано: придбано навчальне обладнання для груп інклюзивної освіти (300 000 грн.).

3.4. Проєкт «Ландшафт»

Мета та завдання: створити єдине естетично цінне природне середовище, яке зосереджує увагу на красі та самодостатності природи.

Зміст: упорядкування території закладу на основі створення паркових зон, розбивки квітників, декоративних огорож тощо. 

Термін реалізації: 2020-2021 рр.

Відповідальні особи: голова та члени методичної комісії з професій екологічного напрямку. 

Керівник проекту: старший майстер, майстри виробничого навчання.

Виконано: створено розарій та відновлено центральну клумбу.

3.5. Проєкт «Нові навчально-практичні центри»

Мета та завдання: створити нові навчально-практичні центри з професій «Манікюрник», «Педикюрник» для підвищення кваліфікації працівників закладу та набуття учнями практичних професійних навичок застосування новітніх виробничих технологій.

Зміст: підготовка приміщення та обладнання їх згідно вимог Державних стандартів ПТО.

Термін реалізації: 2021-2022 рр.

Відповідальні особи: голови та члени МК з професій побутового напрямку.

Керівник проекту: завідуюча відділенням, голова МК побутового напрямку.

3.6. Проєкт «Соціальна активність»

Мета та завдання: забезпечити процес цілеспрямованого формування соціального досвіду учнів, сприяти розвитку базових цінностей учнів як членів громадянського суспільства.

Зміст: формування індивідуального соціального досвіду учня на основі учнівського самоврядування за темою «Колективне творче виховання».

Термін реалізації: 2020-2021 рр.

Відповідальні особи: адміністрація, педагогічні працівники закладу.

Керівник проекту: заступник директора з НВР.

Виконано: проведено День дублера (жовтень 2019 р.)

3.7. Проєкт «Майстерня патріотичного виховання»

Мета та завдання: сприяти формуванню в учнівської молоді високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків.

Зміст: реалізація завдань національно-патріотичного виховання; органічне поєднання національного, громадянського, морального, родинно-сімейного, естетичного, правового, екологічного, фізичного, трудового виховання на базі вітчизняної історії, знань та відстоювання своїх прав, виконання конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни; використання виховних можливостей уроків суспільних дисциплін та позаурочних заходів, культурних досягненьУкраїни і світової цивілізації.

Термін реалізації: 2019-2021 рр.

Відповідальні особи: адміністрація, педагогічні працівники закладу, органи самоврядування

Керівник проекту: заступник директора з НВР.

3.8. Проєкт «Медичний огляд»

Мета та завдання: організація якісного медичного обстеження учнів закладу.

Зміст: забезпечення постійного моніторингу стану здоров’я учнів; формування підготовчих та спеціальних груп з фізичного виховання.

Термін реалізації: 2019-2021 рр.

Відповідальні особи: адміністрація, педагогічні працівники, медична сестра закладу.

Керівник проекту: заступник директора з НВР.

Виконано: отримано ліцензію для стабільної правової роботи медичної сестри (ліцензія – 2102 грн., супровід – 4 500 грн.).

3.9. Проєкт «Е-педагог»

Мета та завдання: сприяти впровадженню сучасних ІКТ у процес підготовки кваліфікованих кадрів.

Зміст: створення «Школи молодого педагога» для дистанційного навчання молодих майстрів закладу та перевірки знань педколективу зі стажем роботи. Науково-практична робота педагогічних працівників закладу Найдьонової, Міщук, Слоквенко, Іванченко – для узагальнення методичного досвіду з дистанційного навчання.

Термін реалізації: 2019-2021 рр.

Відповідальні особи: голови методичних комісій, педагогічні працівники, старші майстри.

Керівник проекту: заступник директора з НВирР, методисти.

Виконано: створено сайт “Школа молодого педагога” для дистанційного навчання педпрацівників, навчання на цій платформі членів педколективу закладу; апробація методики дистанційного навчання учнів Центру в період карантину.

3.10. Проєкт «Відкритий урок»

Мета та завдання: пропагувати і впроваджувати кращий педагогічний досвід з проблем методики проведення навчальних заходів.

Зміст: відповідно до графіка організувати проведення та обговорення відкритих навчальних заходів.

Термін реалізації: 2019-2021 рр.

Відповідальні особи: голови МК, педагогічні працівники, старші майстри.

Керівник проекту: заступник директора з НВирР, заступник директора з НР, заступник директора з НВР.

Виконано: розглянуто та використовується досвід викладача суспільних дисциплін Міщук О.В. , викладача фізики Чепракової І.О.

3.11. Проєкт «Успіх»

Мета та завдання: розвивати інтерес учнів до обраної професії, до навчальних дисциплін; сприяти формуванню вміння учня самостійно працювати з інформацією щодо професії, компентентності з професії.

Зміст: проведення тижнів навчальних дисциплін, декад професій, конкурсу «Кращий за професією», тематичних тижнів в навчальному закладі та участь у обласних та Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності.

Термінреалізації: 2019-2021 рр.

Відповідальні особи: методисти, старші майстри.

Керівник проекту: заступник директора з НВирР, заступник директора з НР.

3.11. Проєкт «Міжнародна співпраця із SES»

Мета та завдання: поновити міжнародне співробітництво щодо надання експертної допомоги німецьким некомерційним товариством «Senior Experten Service» педагогічним працівникам та учням закладу. 

Зміст: отримання експертної допомоги європейських висококваліфікованих спеціалістів з професій.

Термін реалізації: 2018-2021 рр.

Відповідальні особи: заступник директора з НВирР, старший майстер.

Керівник проекту: директор.

Виконано: удосокналення майстрами в/н та учнями професійних навичок в перукарському мистецтві завдяки співпраці зі старшим експертом Анною Амалією Соботтою. 

4. СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ

4.1. Співпраця з Департаментом ОДА, департаментом міської ради, місцевими органами влади, підприємствами, вендорами, громадськими організаціями:

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

4.2. Соціальне партнерство:

Piccy.info - Free Image Hosting

5. ГРОМАДСЬКЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДУ

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

6. ОЦІНКА РІВНЯ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗП(ПТ)О
6.1 Кількість персональних комп’ютерів у ЗП(ПТ)О станом на 22.06.2020

Piccy.info - Free Image Hosting

6.2 Загальна кількість мультимедійного обладнання – 16
6.2.1 Мультимедійні проектори – 3
6.2.2 Телевізор із функцією використання USB – 12
6.2.3 Цифрові фото- та відеокамери – 1
6.3 Кількість приміщень професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки – 23
6.4 Кількість приміщень професійно-теоретичної  та професійно-практичної  підготовки обладнаних (стаціонарно) мультимедійним та комп’ютерним обладнанням – 10
6.5 Кількість приміщень із доступом до Інтернету, в т.ч. wi-fi – 43

7. СТРУКТУРА ПРАЦІВНИКІВ
7.1. Загальна кількість працівників – 92 особи.
7.2. Кількість педагогічних працівників, всього – 65, з них:
7.2.1. Спеціаліст – 4 особи
7.2.2. Спеціаліст вищої категорії – 8 осіб
7.2.3. Спеціаліст І категорії – 9 осіб
7.2.4. Спеціаліст II категорії – 3 особи
Мають звання:
7.2.5. Викладач-методист – 4 особи
7.2.6. Старший викладач – 2 особи
7.3. Кількість майстрів виробничого навчання – 25 осіб
з них мають звання:
7.3.1.  Майстер виробничого навчання І категорії – 3 особи
7.3.2.  Майстер виробничого навчання ІІ категорії – 0 осіб
7.4. Кількість господарського та технічного персоналу – 61 особа
7.5. Кількість адміністративного  персоналу – 8 осіб
7.6. Вікова структура персоналу:

Вік Жінки Чоловіки
до 35 років 14 3
від 35 до 49 років 18 2
від 49 до 60 років 23 3
старші 60 років 23 4

8. АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПІБ
педпрацівника
ПОСАДА РЕЗУЛЬТАТ
АТЕСТАЦІЇ
ЧЕПРАКОВА Ірина
Олександрівна
Викладач
загальноосвітніх дисциплін
Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»
МАГАЛЯС
Людмила
Вікторівна  
Викладач загальноосвітніх дисциплін Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії»
ЛЯХОВА
Тетяна Віталіївна
Майстер виробничого навчання Встановити 13 тарифний розряд майстру виробничого навчання
НЕДОШИТА
Інна Володимирівна  
Майстер виробничого навчання Встановити 13 тарифний розряд майстру виробничого навчання
НЕДОШИТА Інна Володимирівна Викладач спецдисциплін Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»
ШУЛЬЦ
Алла Миколаївна
Практичний психолог Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»
МАКАРЕНКО Світлана Григорівна Старший майстер Відповідає займаній посаді «старший майстер»

9. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Назва експерименту – «Підготовка кваліфікованих робітників з професій «квітникар», «декоратор вітрин», «флорист» з використанням технології дистанційного навчання».

9.2. Мета експерименту – дослідження ефективності використання технології дистанційного навчання в процесі професійної підготовки здобувачів освіти ЗП(ПТ)О.

9.3. Завдання експерименту:

 • вивчення та узагальнення досвіду, тенденцій розвитку та сучасного стану використання технології дистанційного навчання у підготовці кваліфікованих робітників ЗП(ПТ)О;
 • визначення критеріїв, показників та рівнів формування професійних компетентностей здобувачів освіти ЗП(ПТ)О з професій «Квітникар», «Декоратор вітрин», «Флорист» з використанням технології дистанційного навчання;
 • розробка методики формування професійних компетентностей здобувачів освіти ЗП(ПТ)О з використанням технології дистанційного навчання;
 • розробка дистанційних курсів з предметів: «Квітникарство» (з професії «Квітникар»), «Технології декоративно-оформлювальних робіт» (з професії «Декоратор вітрин»), «Спецтехнологія» (з професії «Флорист»); створення та апробація власних електронних продуктів, інформаційних ресурсів, які користувач може використовувати з освітньою метою;
 • здійснення експериментальної перевірки методики формування професійних компетентностей здобувачів освіти ЗП(ПТ)О з професій «Квітникар», «Декоратор вітрин», «Флорист» з використанням технології дистанційного навчання та апробація повноцінних дистанційних курсів з вищезазначених предметів.
 • розробка методичних рекомендацій щодо підготовки кваліфікованих робітників з вищеназваних професій з використанням технології ДН.

9.4. Перебіг експерименту:

Робота розрахована на 5 років (з 2016 по 2020 рр.) та проводиться поетапно. У 2018-2019 н.р. реалізовувалися ІV та V етапи експерименту: за цей час здійснюється експериментальна апробація технології дистанційного навчання; планується проведення контрольного діагностування рівня ефективності дистанційного навчання здобувачів освіти та кількісного і якісного аналізу її оцінювання.

9.5. Результати експерименту:

 • набуття досвіду використання технології дистанційного навчання у освітньому процесі закладу освіти: збільшення кількості практичних завдань, які сприяють розвитку ІКТ-компетентності учнів, отримання педагогами закладу можливості вдосконалити навики володіння ІКТ та підвищити ефективність викладання своїх предметів;
 • створення спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу;
 • створення та апробація авторських дистанційних навчальних курсів з професій «Квітникар», «Декоратор вітрин», «Флорист»;
 • розробка й апробація системи тестового контролю рівня навчальних досягнень учнів;
 • розробка та апробація методичних матеріалів супроводу дистанційного навчання учнів.

10. УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ, КОНКУРСАХ

Повна назва заходу Характер участі Винагороди
Обласний конкурс читців-декламаторів «ЗП(ПТ)О читають Шевченка» 01.04.2020 м.Дніпро Участь у ІІІ-му обласному конкурсі читців-декламантів Диплом переможця (ІІ місце) Рябенко Сніжана. Подяка викладачу Бідновій Н.І.
Обласний методичний фестиваль «Професійна (професійно-технічна) освіта Дніпропетровщини: кращі практики» 27.04.2020 р., м.Дніпро Участь у номінації «Веб-сайти навчального призначення» Диплом переможця (ІІ місце) Найдьонова А.В.  
Всеукраїнський конкурс
«Планета ІТ» 2020 р., м.Київ
Участь у номінації «Курс дистанційного навчання» Диплом переможця (ІІІ місце) Найдьонова А.В.
16-й Міжнародний чемпіонат з декорування та nail-дизайну
«Золотая кисть» 19-20.05.2020 р., м.Дніпро
Участь у номінації «Акварельний розпис» Диплом переможця (ІІ місце) Ляхова Тетяна

11. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
11.1. Загальний фонд:

Piccy.info - Free Image Hosting

11.2. Спеціальний фонд:

Piccy.info - Free Image Hosting