Звіт директора за 2018-2019 н.р.

24 червня 2019 року директор навчального закладу Войтович Н.В. звітувала перед членами колективу про роботу Центру у 2018-2019 навчальному році…

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ДПТНЗ «Дніпровський центр ППТОТС»

за 2018-2019 н.р.

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТИНГЕНТ
1.1. Загальна кількість  учнів станом на 01.12.2018 ___457___ учнів.
1.2. Виконання регіонального замовлення за професіями (к-ть учнів):

Piccy.info - Free Image Hosting

1.3. Обсяги підготовки слухачів за угодами з центрами зайнятості, громадянами, підприємствами, к-ть осіб):

Piccy.info - Free Image Hosting
1.4. Склад контингенту за соціальним станом:
Piccy.info - Free Image Hosting

2. РІВЕНЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА ПРОФЕСІЄЮ ВИПУСКНИКІВ
2.1. Загальні показники працевлаштування за професією у 2018 році.

Piccy.info - Free Image Hosting

3. ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ ТА ПРОЄКТИ
3.1. Проєкт «Формування у молоді ЗП(ПТ)О європейських цінностей через толерантні відносини, медіа навчання та подолання соціальних конфліктів»

Piccy.info - Free Image Hosting
3.2. Інтегрований проєкт «Мій дім – моя фортеця»

Piccy.info - Free Image Hosting

4. СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРАМИ
4.1. Співпраця з місцевими органами влади, підприємствами, вендорами, громадськими організаціями:

Piccy.info - Free Image Hosting
Piccy.info - Free Image Hosting
4.2. Соціальне партнерство:

Piccy.info - Free Image Hosting

5. ГРОМАДСЬКЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДУ

Piccy.info - Free Image Hosting
Piccy.info - Free Image Hosting

6. ОЦІНКА РІВНЯ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗП(ПТ)О
6.1 Кількість персональних комп’ютерів у ЗП(ПТ)О станом на 01.12.2018

Piccy.info - Free Image Hosting

6.2 Загальна кількість мультимедійного обладнання – 12
6.2.1 Мультимедійні проектори – 1
6.2.2 Телевізор із функцією використання USB – 10
6.2.3 Цифрові фото- та відеокамери – 1
6.3 Кількість приміщень професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки – 23
6.4 Кількість приміщень професійно-теоретичної  та професійно-практичної  підготовки обладнаних (стаціонарно) мультимедійним та комп’ютерним обладнанням – 10
6.5 Кількість приміщень із доступом до Інтернету, в т.ч. wi-fi – 43

7. СТРУКТУРА ПРАЦІВНИКІВ
7.1. Загальна кількість працівників – 107 осіб.
7.2. Кількість педагогічних працівників, всього – 54, з них:
7.2.1. Спеціаліст – 4 особи
7.2.2. Спеціаліст вищої категорії – 8 осіб
7.2.3. Спеціаліст І категорії – 10 осіб
7.2.4. Спеціаліст II категорії – 3 особи
Мають звання:
7.2.5. Викладач-методист – 4 особи
7.2.6. Старший викладач – 2 особи
7.3. Кількість майстрів виробничого навчання – 24 особи
з них мають звання:
7.3.1.  Майстер виробничого навчання І категорії – 3 особи
7.3.2.  Майстер виробничого навчання ІІ категорії – 0 осіб
7.4. Кількість господарського та технічного персоналу – 42 особи
7.5. Кількість адміністративного  персоналу – 8 осіб

8. АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Piccy.info - Free Image Hosting
Piccy.info - Free Image Hosting

9. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Piccy.info - Free Image Hosting
Piccy.info - Free Image Hosting

10. УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ, КОНКУРСАХ

Piccy.info - Free Image Hosting
Piccy.info - Free Image Hosting
Piccy.info - Free Image Hosting

11. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
11.1. Загальний фонд:

Piccy.info - Free Image Hosting
11.2. Спеціальний фонд:

Piccy.info - Free Image Hosting
Piccy.info - Free Image Hosting

Фото:
Piccy.info - Free Image Hosting
Piccy.info - Free Image Hosting