Прийом здобувачів освіти на базі 9 класу

ДПТНЗ “Дніпровський центр ПТОТС” є державним професійним навчальним закладом, який входить в систему безперервної освіти України, забезпечує реалізацію потреб особистості в здобутті професійної освіти, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства та держави.
У своїй діяльності Центр керується Законом України “Про освіту”, Законом України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” та іншими нормативно-правовими актами України.

ДПТНЗ “Дніпровський центр ПТОТС” несе відповідальність: перед особою, батьками, державою, суспільством за виконання функцій та завдань, які покладені на нього; за життя та здоров’я учнів, працівників закладу під час освітнього процесу; при порушені їх прав і свобод та інше, що передбачено законодавством України.

Освітній процес в навчальному закладі будується на принципах педагогіки, спільній діяльності педагогічних працівників та учнів, батьків, трудового колективу підприємства-замовника. До його структури входить: теоретичне та виробниче навчання, виховна робота, фізичне виховання, позаурочна робота з учнями.

Зміст освітнього процесу і термін навчання робітничим професіям визначається навчальними планами, програмами, що розроблені навчальним закладом спільно з підприємством-замовником кадрів на основі типових навчальних планів і програм за вимогами державних стандартів професійної освіти.

У навчальному закладі на базі 9 класів з отриманням повної загальної середньої освіти ведеться підготовка з професії:

Квітникар. Декоратор вітрин

Без отримання повної загальної середньої освіти на базі 9 класів за рахунок фізичних осіб ведеться підготовка з професій:

Кухар. Кондитер
Перукар. Манікюрник. Педикюрник

Офіціант. Бармен

Без отримання повної загальної середньої освіти на базі 9 класів для осіб з вадами розвитку ведеться підготовка з професії:

Квітникар. Декоратор вітрин 


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДОДАТКИ до Правил прийому