Інформація для оприлюднення

1. СТАТУТ закладу освіти

2. ЛІЦЕНЗІЯ на провадження освітньої діяльності

3. СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ

4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ закладу освіти

5. КАДРОВИЙ СКЛАД закладу освіти

6. ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ, визначені освітніми програмами:

2020 2021 2022
Офіціант. Бармен (ОБ-20-9)

Перукар. Манікюрник. Педикюрник (ПМП-20-12)

Квітникар. Декоратор вітрин (КД-20-15)

Кухар. Кондитер (КК-20-22)

Адміністратор. Агент з організації туризму (АА-21-17)

Квітникар. Декоратор вітрин (КД-21-3)

Квітникар. Декоратор вітрин (КД-21-10)

Кухар. Майстер ресторанного обслуговування (КМРО-21-7)

Офіціант. Бармен (ОБ-21-18)

Перукар. Манікюрник.  Педикюрник (ПМП-21-8)

Флорист (Ф-22-1)

Кухар. Майстер ресторанного обслуговування (КМ-22-20)

Адміністратор. Агент з організації туризму (АА-22-4)

Квітникар. Декоратор вітрин (КД-22-11)

Квітникар. Декоратор вітрин (КД-22-2)

Перукар. Манікюрник. Педикюрник (ПМП-22-14)

Кухар. Кондитер (КК-22-24)

Перукар (П-22-25)

7. ТЕРИТОРІЯ обслуговування закладу освіти

8. ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ і ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ осіб, які навчаються в закладі освіти

9. МОВА освітнього процесу: державна

10. ВАКАНТНІ ПОСАДИ

11. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

12. ГУРТОЖИТОК: наявність – 1 гуртожиток; вільні місця відсутні
12.1. Положення про гуртожиток
12.2. Правила внутрішнього розпорядку

13. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

14. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ закладу освіти

15. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до закладу освіти, (ДОДАТКИ до Правил прийому)

16. УМОВИ ДОСТУПНОСТІ закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

17. ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ

18. ЛІЦЕНЗІЙНА СПРАВА У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

19. РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ електронних версій підручників для 11 кл.

20. РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ЦЕНТРУ (2022-2023 н.р.)

21. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ учасників освітнього процесу

22. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ