Centr-Tur.com
Дніпро

 
» » Навчальний процес

Навчальний процес

Навчально-виробничий процес у професійно-технічному навчальному закладі – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.
Навчально-виробничий процес у ПТНЗ ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій.

Навчально-виробничий процес в Центрі включає:
- загальноосвітню підготовку:
- природничо-математичну підготовку;
- суспільно-гуманітарну підготовку;
- фізичну підготовку;
- загальнопрофесійну підготовку;
- професійно-теоретичну підготовку;
- професійно-практичну підготовку.

Основні навчально-методичні документи з питань планування навчально-виробничого процесу в ДЦПТОТС:
- робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти;
- робочі навчальні програми навчальних предметів і професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами;
- поурочно-тематичні плани навчальних предметів;
- перелік навчально-виробничих робіт з професії;
- плани виробничого навчання навчальних груп;
- плани навчально-виробничої діяльності;
- плани занять (уроків);
- розклад занять.
Пример HTML формы

Ім'я

Mail