Науково-методична робота

Головна умова діяльності ПТНЗ – підготовка конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих робітничих кадрів – досягається шляхом професійної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ.
Підвищення фахової майстерності педагогів ПТНЗ та установ ПТО, їх професійної компетентності відбувається шляхом налагодження і подальшого удосконалення науково-методичної роботи у ПТНЗ та установ ПТО.

Система науково-методичної роботи навчального закладу покликана:
– розвивати та оновлювати зміст навчання;
– задовольняти інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового рівня;
– удосконалювати навчально-виховний процес;
– впроваджувати інноваційні педагогічні та виробничі технології у навчальний процес.

Основними принципами організації методичної роботи у ПТНЗ є:
· демократизація та гуманізація навчального процесу;
· цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей ПТНЗ та напрямків його діяльності;
· організація роботи з педагогічними кадрами на основі потреб та реального рівня професійної компетентності;
· системність та систематичність;
· науковість;
· оперативність та мобільність;
· прогностичність та випереджувальний характер;
· оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
· пріоритет знань та моральних цінностей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *