СКРАЙБІНГ

Скрайбінг (від англ. scribe — «розмічати») — нова техніка презентації, винайдена британським художником Ендрю Парком для британської організації наукових знань. Доповідь спікера супроводжується ілюстраціями «на льоту» малюнків фломастером на білій дошці. Таким чином, слухачі чують і бачать одночасно приблизно одне й те ж саме, що полегшує сприйняття інформації.Широковідома презентація формату PowerPoint вже давно є допоміжним засобом візуалізації навчального матеріалу, але її можна віднести до більш стандартних. Зовсім нещодавно в навчальному середовищі почали зустрічатися слова «скрайбінг», «скрайб», «скрайбер», що є складниками скрайб-технології.

Скрайбінг (від англ. scribe — «розмічати») — нова техніка презентації, винайдена британським художником Ендрю Парком для британської організації наукових знань. Доповідь спікера супроводжується ілюстраціями «на льоту» малюнків фломастером на білій дошці. Таким чином, слухачі чують і бачать одночасно приблизно одне й те ж саме, що полегшує сприйняття інформації.

Виникає питання, що ж таке скрайбінг? Це насамперед мистецтво відображати своє мовлення в малюнках, причому процес відбувається в реальному часі паралельно з доповіддю мовця. Скрайб-презентація відображає ключові поняття розповіді та взаємозв’язок між ними. Наразі скрайбінг — інноваційна технологія, за допомогою якої можна привернути увагу слухачів, забезпечити їх додатковою інформацією та виокремити головні моменти доповіді. Популярність технології забезпечується завдяки тому, що людський мозок мислить образами, мова малюнка є універсальною мовою. Крім того, проглядати скрайб (зображення, що з’являється з-під пера, ручки, маркера) набагато цікавіше, ніж звичайне відео. Скрайбінг широко використовують у рекламі, маркетингу, бізнес-презентаціях і в освіті.

Скрайбінг має багато переваг, що допоможе урізноманітнити уроки, зацікавить учнів, полегшить сприйняття нового матеріалу. Серед «плюсів» цієї технології можна виділити такі:
– участь та увага аудиторії;
– якісне засвоєння інформації та запам’ятовування ключових моментів;
– зручне сприйняття інформації;
– можливість неперервного спілкування зі слухачами.

Варто зазначити й переваги скрайбінгу в навчанні:
– візуалізація в процесі навчання допомагає учням організувати та аналізувати отриману інформацію;
– за допомогою візуальних образів учні з легкістю інтегрують нові знання;
– візуалізація розвиває критичне мислення (вербальна та візуальна інформація допомагає відновлювати в пам’яті отриману інформацію, оскільки презентація скрайбінгу складається із простих образів, символів та предметів, які легко запам’ятовуються);
– візуалізація є універсальною та доступною всій аудиторії.

Наразі існує два види скрайбінгу:
1. скрайбінг-презентація (вона супроводжує мовлення доповідача за допомогою різних схем, малюнків, графіків);
2. відеоскрайбінг (динамічний вид скрайбінгу, в основі якого ілюстрації, схеми, які використовуються у відеоряді).
Таким чином, скрайбінг може бути представлений у вигляді статичних схем / графіків, скрайб-малюнків, скрайброзповідей (комікси), простих надписів, виготовлених в особливому стилі.

Що ж необхідно для створення скрайбінгу? Робота з презентацією містить три основних аспекти:
– навички візуалізації — скрайбінг перетворює тези презентації на слова та образи. Не обов’язково вміти малювати, головне — зрозуміти, як правильно замінити слова (іменники чи дієслова) на необхідні символи, образи;
– вміння працювати зі схемами — скрайбер повинен вміти наочно продемонструвати свою думку у вигляді графіків, діаграм, схем, при цьому організувати всі схеми у формі цілісного та структурованого образу;
– навички спілкування з аудиторією — донести головну думку до слухачів, в такий спосіб доповідач має залучити їх до процесу обговорення.

Під час створення скрайб-презентації педагогу необхідно перш за все визначити тему та етап уроку, на якому слід її презентувати. Найефективнішим є використання скрайбінгу під час вивчення нової теми. Так учні зацікавляться різноманітними графічними образами, що пов’язані безпосередньо з новим навчальним матеріалом, запам’ятають основні поняття та терміни. Це стане чудовим стартом для набуття нових знань, умінь та навичок. Використовувати скрайбінг можна і як домашнє завдання. Для цього необхідно забезпечити доступ учнів до презентації (на сайті навчального закладу / викладача, каналі YouTube, через мережу Інтернет та ін.). Викладач може скласти список запитань зі скрайб-презентації, які на наступному уроці обговорюють разом із учнями. Таким чином, кожен учень може переглянути скрайб самостійно, якщо незрозуміло з першого разу. Під час перегляду скрайб-презентації (відео) учні обговорюють отриману інформацію (факти), з’ясовуючи, які образи зрозумілі (незрозумілі). Можна організувати роботу в групах для обговорення скрайбу (Яка головна думка?). Так викладач розвиває креативне мислення, асоціативну пам’ять, творчі здібності учнів. Домашнім завданням може також бути й створення власної скрайб-презентації (створити історію з вивченої теми та ін.).

Безпосередньо під час створення скрайбінгу слід дотримувати таких етапів:
1. Складання плану презентації — визначити основні моменти, які необхідно висвітлити;
2. Аналіз — проаналізувати основні ідеї та візуальні образи презентації, що повинні бути простими та зрозумілими абсолютно всім;
3. Візуалізація — використання різних малюнків, аудіо та відеоряду;
4. Таймінг — визначити необхідний час для висвітлення своєї ідеї. Це найголовніший етап, оскільки будь-яка презентація завжди обмежена в часі. Хронометраж скрайбінгу повинен бути дотриманий для того, щоб розглянути всі ідеї під час свого виступу. Незважаючи на бездоганний графічний образ презентації, аудиторія не повинна бути перевантажена тривалістю скрайбінгу. Головне — донести повідомлення, зацікавивши слухачів.

Пройшовши всі ці етапи, ми переходимо безпосередньо до створення скрайбпрезентації. Для цього нам потрібен комп’ютер і доступ до мережі Інтернет. Наразі існує достатньо інтернет-сайтів, за допомогою яких можна створити такі скрайбінги. Зазвичай деякі з них — на платній основі, але є і сайти, які пропонують безкоштовні версії, щоправда, з певними обмеженнями в роботі з презентацією. Ще одним моментом є те, що ці сайти англомовні.

Отже, для створення скрайбінгу можна користуватися такими сервісами:
GoAnimate — дозволяє перетворити презентацію на мультиплікаційний фільм. Кожен елемент має стандартні налаштування (колір, розмір) та індивідуальні (настрій персонажа, декомпозиція фону). Сервер пропонує велику колекцію дій з персонажами, у разі виникнення проблем можна користуватися підказками.
PowToon — вся анімація створюється від слайда до слайда. Робоча область має кнопки управління, часову шкалу, вікно попереднього перегляду, список слайдів і перемикач вибору елементів.
Wideo — дозволяє додавати в презентацію зображення, персонажі, текст та музику.
Moovly — один із найпростіших інструментів для виготовлення анімованих презентацій, багато елементів промальовується за допомогою ручки. Цей сервер дає можливість безкоштовно створювати необмежену кількість презентацій тривалістю близько 10 хв.
VideoScribe — створений із принципом \”від частинного до цілого\”. По завершенню роботи ви отримаєте не інтерактивну презентацію, а відео.

Джерело