Публікації педагогів закладу

Викладач англійської мови ОРЛОВСЬКА О.А.:
1. Стаття \”ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННЫХ ГАЗЕТ\” (матеріали Всеукраїнської наукової конференції \”Лексико-граматичні інновації в сучасних слов\’янських мовах\”, 2003)
2. Стаття \”РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В СОЗДАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНОЧНОСТИ ЯЗЫКА ГАЗЕТЫ\” (матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції \”Лексико-граматичні інновації у сучасних слов\’янських мовах\”, 2005)

Викладач української мови та літератури БІДНОВА Н.І.:
1. Стаття \”ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК У ПТНЗ\” (Дніпропетровська обласна педагогічна газета “Джерело”, травень 2017, №17-18 (841-842))
2. Стаття \”ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ТВОРУ “ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ” М.ГОГОЛЯ У ПЕРЕКЛАДІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ\” (матеріали науково-практичного семінару “Мова і право” , травень 2017р., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)

Викладач історії України та Всесвітньої історії МІЩУК О.В.:
1. Стаття \”Інтегрований урок історії та української літератури за темою «Друга світова війна і участь в ній українських письменників»\” (спільно з БІДНОВОЮ Н.І.) (Методичний вісник ПТО Дніпропетровщини, випуск 12, липень 2017 р.)

Викладач економіки ЦВЄТАЄВА К.В.:
1. Тези «Європейські підходи ведення ресайклингового бізнесу» (ІV міжнародна науково-практична інтернет конференція «Економічна політика країн ЄС», Донецьк 2012)
2. Тези «Механізм фінансування сфери переробки твердих побутових відходів в умовах глобалізації» (XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку», Дніпропетровськ, 2012р.)
3. Тезисы «Государственная политика привлечений инвестиций в сферу переробки твердых бытовых отходов» (V Всеукраинская конференція студентов, аспирантов и молодых ученых «Развитие национальных экономических систем в условиях глобализации: актуальные проблемы теории и практики», Симферополь , 2012 г.)
4. Стаття «ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ» (Міжнародна науково-практичній конференціїя «Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації», Дніпропетровськ, 26-27 березня 2015 р.)
5. Стаття «РЕСАЙКЛИНГ МУНІЦИПАЛЬНИХ ВІДХОДІВ У ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ» (Вісник Дніпропетровського університету, серія \”Економіка\”, 2015р.)
6. Стаття «ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СФЕРИ РЕСАЙКЛИНГУ В ЄС» (Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 20. Випуск 6, грудень 2015 р.) http://visnyk-onu.od.ua
7. Аrticle «FIELD OF RECYCLING OF SOLID WASTE IN UKRAINE: PROBLEMS AND SOLUTIONS» (Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics Journal Association 1901 \”SEPIKE\”, Poitiers, Frankfurt, Los Angeles, 31.03.2016) Продовжити читання “Публікації педагогів закладу”

Електронні ресурси педагогів ДЦПТОТС

1. Електронні словники-фліпбуки:
“Словник термінів і понять з предмета “Захист Вітчизни””
“Ілюстрований термінологічний довідник з історії”
“Кулінарний словник”

2. Електронні ресурси з предмету “ПРАВОЗНАВСТВО”:
– фліпбук “Верховна Рада України”
– фліпбук “Кабінет Міністрів України”
– фліпбук “Президент України та його повноваження”
– фліпбук “Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність”
– фліпбук “Громадянин та держава”
– фліпбук “Земельна реформа в Україні”
– фліпбук “Поняття господарського права”
– фліпбук “Поняття та підстави кримінальної відповідальності”
– онлайн-кросворд “Кримінальне право”
– флеш-гра “Шибенниця”
– онлайн-паззл “Закон чи правило?”
– флеш-гра на відповідність “Закони, правила та норми в повсякденному житті”
– флеш-гра на послідовність “Законодавчий процес”
– флеш-гра “Знайди пару”

3. Електронні ресурси з предмету “УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА”:
– інтерактивний плакат-глог “Розстріляне відродження”

4. Електронні ресурси до тем з предметів “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” та “ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ”:
– методична розробка інтегрованого уроку «Друга світова війна і участь у ній  українських письменників. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу. Олександр Довженко — видатний кінорежисер, письменник»
– презентація “Країни Азії, Сходу та Латинської Америки”
– інтерактичний плакат “Князі та військові діячі козацької доби”
– інтерактивний плакат “Керівники повстанських рухів XVIII-XX ст.”
– інтерактивний плакат “Військові діячі XX ст.”
– 3D-галерея “Найвідоміші гетьмани України”
– стрічка часу “Хронологія Майдану”
– інтерактивний плакат “Видатні церковні діячі України”
– інтерактивний плакат “Українські вчені, педагоги та винахідники”
– Інтерактивний плакат “Письменники, поети, драматурги”
– інтерактивний плакат “Громадсько-політичні діячі, меценати, підприємці України”
– презентація “Перша світова війна 1914-1918 рр.”
– презентація “Блокада Ленінграда”
– презентація “Розвиток культури І пол. ХХ ст.”
– презентація “Розвиток культури ІІ пол. ХХ ст.”
– опорні конспекти з предмету “Всесвітня історія”
– презентація “Річниця Дніпропетровської області”
– презентація “Крути. Героїчні сторінки історії України”
– презентація “Михайло Вербицький”
– презентація “Культура України на початку ХХ ст.”
– ребуси “Друга світова війна”

5. Електронні ресурси з предмету “ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ”:
– 3-d інтерактивна галерея “Скіфське золото”

6. Електронні ресурси з предмету “БІОЛОГІЯ”:
– онлайн-вправа “Взаємозв’язки між організмами в природі”
– флеш-гра “Відгадай тварину”
– онлайн-гра “Біологічна фраза”
– онлайн-гра “Біологічні слова”
– онлайн-гра “Біологічні загадки”
– онлайн-кроссворд “Біологічний”
– онлайн-паззли з біології: “Бактерія”, “Біогеоценоз”, “Вірус”, “ДНК”, “Екологічна піраміда”, “Ендокринна система людини”, “Харчовий ланцюг”, “Рівні організації живого”, “Рослина”, “Рослинна клітина”, “Трофічна сітка”;
– 3D-галерея “Видатні вчені-біологи”;
– методична розробка уроку-семінару з предмету “Біологія” на тему: “Енергоефективність. Енергозбереження. Збережемо клімат за допомогою простих енергетичних рішень” (презентація до уроку);
– методична розробка уроку на тему: “Органи рослин;
– методична розробка уроку на тему: “Біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Уявлення про екомережі”
– презентація до уроку на тему: “Здоровий образ життя”

7. Електронні ресурси з предмету “КВІТНИКАРСТВО”:
– збірник завдань з теми “Будова рослин”;
– фліпбук “Термінологічний словник з квітникарства. Будова рослин”;
– методична розробка уроку “Асортимент квіткових рослин закритого ґрунту. Значення кімнатних рослин”;
– тести з теми “Будова рослин”.

8. Електронні ресурси з предмету “ХІМІЯ”:
– флеш-гра “Хімічні формули”
– онлайн-гра з хімії “Перший мільйон”

9. Електронні ресурси до тем з предмету “ЛЮДИНА І СВІТ”:
– онлайн-ребуси з теми “Стереотипи та упередження”
– онлайн-кроссворд (варіант 1)
– онлайн-кроссворд (варіант 2)
– інфографіка “Молодіжні субкультури”
– інтерактивна онлайн-гра “Шибенниця”
– електронний навчально-методичний комплекс з предмета “Людина і світ”

10. Електронні ресурси з предмету “ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ”:
– онлайн-кроссворд “Мистецтво поч. ХХ ст.”
– флеш-гра “Картини художників від реалізму до модерну”

11. Електронні ресурси з предмету “МАТЕМАТИКА”:
– посібник інформаційних матеріалів “Математика у професії “Квітникар. Декоратор вітрин””
– посібник інформаційних матеріалів “Математика у професії “Перукар””
– посібник інформаційних матеріалів “Математика у професії “Кухар. Кондитер””

12. Методичні розробки предмету “ФІЗИКА”:
– Систематизація знань з теми “Кінематика”;
– Систематизація знань з теми “Релятивістська механіка”
– Презентація “Закони Ньютона”

13. Електронні ресурси з предмету “ІНОЗЕМНА МОВА”:
– презентація “Англійські запозичення в туризмі”
– презентація “Lexical Problems Of Translation”
– презентація “Sightseeing In London”
– 3-d галерея “Famous People of Great Britain”
– методична розробка уроку “Українські та іноземні десерти” [attachment=242]
– методична розробка уроку “Мистецтво: галереї та музеї Великобританії” [attachment=158]

14. Електронні ресурси з предмету “ЄВРОВИБІР”:
– онлайн-ребус “Європа та ЄС”
– онлайн-вікторина на знання Європи

15. Електронні ресурси з предмету “ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ”
– навчальний посібник з теми “Яйця” з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»
– онлайн-кросворд з теми “Теплова кулінарна обробка продуктів”

16. Відкритий інтегрований урок з предметів “ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА” та “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” на тему: “Декоративно-прикладне мистецтво та народні художні промисли”:
– методична розробка уроку;
– презентація до відкритого уроку.

17. Відкритий інтегрований урок з предметів “ПСИХОЛОГІЯ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ” та “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” на тему: “Лідерство і стилі керівництва”:
– методична розробка уроку;
– презентація “Лідери”;
– презентація “Лідерство і стилі керівництва”;
– відеоролик фрагменту уроку “Гра на типи мислення”.

18. Відкритий інтегрований урок з предметів “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” та “УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА” на тему: “Друга світова війна і участь у ній  українських письменників. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу. Олександр Довженко — видатний кінорежисер, письменник”:
– методична розробка уроку

19. Електронні ресурси з предмета “ПЕРУКАРСЬКА СПРАВА”:
– інтерактивний плакат-глог “Історія жіночої зачіски”

20. Методичні розробки уроку виробничого навчання:
– “Механічна кулінарна обробка риби з лускою, без луски. Розбирання риби з лускою”
– “Приготування прісного тіста та формування виробів з нього: вареників з картоплею”
– Презентація до уроку в/н “Прісне тісто”
– “Торт із полуницею і маскарпоне”
– “Комплексні роботи по вдосконаленню навичок перукарських робіт”

21. Позаурочні заходи:
– інтерактивна вікторина “Битва титанів”
– виховний захід “Ні жорстокості!”
– виховний захід “Щоденник ненародженої дитини”
– інтелектуально-правовий квест “Подорож у просторі і часі”
– квест “Еко-марафон”
– віртуальна книжкова виставка “Толерантність врятує світ”

22. На допомогу педагогам:
– методичні рекомендації “Використання хмарних технологій Google та  сервісів web 2.0 в освітньому процесі”
– фліпбук “Тести як інструмент об’єктивного оцінювання учнів”
– фліпбук “Педагогічне портфоліо”
– фліпбук “Все про методрозробки”
– фліпбук “Діяльність майстра в/н”
– презентація “Електронні засоби навчання”
– міні-порадник “Перші кроки молодого педагога”
– посібник “Інтелект-карти як інструмент ефективної роботи з інформацією”
– методичні рекомендації “Використання технологій web 2.0 для розробки дидактичних матеріалів”
– методичні рекомендації “Використання комп’ютерного тестування як інструменту об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів ПТНЗ”

Виставка \”Сучасні заклади освіти-2015\”

12-14 березня 2015 року в м. Києві відбулася VI Міжнародна виставка \”Сучасні заклади освіти-2015\”, під час проведення якої наш навчальний заклад було відзначено почесною нагородою та срібною медаллю в номінації \”Діяльність ПТНЗ з підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників\”. Продовжити читання “Виставка \”Сучасні заклади освіти-2015\””